Genel Bilgi

Ülkemiz karayolu trafiğine araç sürücüsü ya da yaya olarak her gün yüzlerce yeni bireyler ve yeni araçlar dâhil olmaktadır. Bu durumun günlük iş ve hayat tempomuzdan dolayı farkına varamayabiliyoruz.

Trafik kazaları ve tıkanıklıkları yüzünden sürücü-taşıt- yol sisteminin işleyişindeki bozulma, ülkemizdeki karayolu ulaşımını çok önemli bir sosyal problem haline getirmiştir. Trafik kazalarındaki sürücü kusurlarının payı % 95 in üzerindedir. Bu nedenle, güvenli ve verimli bir trafik düzeninin sağlanması için çözümlenmesi gereken esas problem, çeşitli ve çok sayıdaki taşıt sürücülerinin eğitimidir.

Trafikte insanların aceleci, sinirli, heyecanlı tavırlarını gördüğümüzde bireylerin ne derece eğitimli olduğu tartışma söz konusu olmaktadır. Bilinçsiz hareket ettiğimizde kendimizin de zamanla bu tavırları sergilemek zorunda olduğumuz hissine kapılmaktayız. Bu tavırlarımız zamanla alışkanlık haline gelmekte ve hatalar zincirine bir halka olarak kendimiz eklenmekteyiz.

Birey olarak trafik kurallarına azami dikkat etsek dahi karşı taraftan gelebilecek kazalara da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Her iki taraftan da kaynaklanabilecek hatalar trafikte kuralsızlık ve kazaları, daha da kötüsü yaralanma ve ölümleri beraberinde getiriyor. Bu kazaların önüne geçebilmek için daha bilgili, tecrübeli ve gerçekten ne yaptığının farkında olan sürücülere ihtiyaç vardır.

Rota 06 olarak bireylere, kurum ve kuruluş çalışanlarına  "Trafikte Oluşabilecek Tehlikelerle” mücadele konusunda farklı yöntemlerle sunacağımız eğitimlerin etkili ve kalıcı olacağı inancındayız.